Αφαιρεση pig-tailhttp://www.endourology.com.gr/wp-content/uploads/2010/11/ureteral-stent-11.jpg
Είναι μια γρήγορη διαδικασία κατά την οποία το stent αφαιρείται χωρις αναισθησία, με τη χρήση του ευκαμπτου κυστεοσκοπίου. http://images.radiopaedia.org/images/940801/90e33a5e239ba25e562e093d7e9e37.jpg