Η ενδοκυστική χορήγηση  είναι η πιο αποτελεσματική θεραπεία και προφύλαξη σε ασθενείς με επιφανειακό καρκίνο της ουροδόχου κύστης. Η ενδοκυστικη χορήγηση  μειώνει τον κίνδυνο υποτροπής, την εξέλιξη της νόσου και παρατείνει την επιβίωση των ασθενών.