Ορχεκτομήorxeoktomi_1

Ορχεκτομή είναι η χειρουργική επέμβαση, κατά την οποία αφαιρείται ο όρχις και ο βουβωνικός τόνος που τον κρατάει διά μέσου μιας τομής που γίνεται χαμηλά στη βουβωνική χώρα (δηλαδή δίπλα στη βάση του πέους).

Η ορχεκτομή είναι απαραίτητη στην περίπτωση κακοήθειας του όρχεως. Σε κάποιες περιπτώσεις, ορχεκτομή πραγματοποιείται σε νέκρωση του όρχεως ύστερα από παραμελημένη συστροφή του.

Ο μέσος όρος νοσηλείας που απαιτείται συνήθως είναι μία ημέρα.

http://www.fairfieldvets.co.uk/graphics/ic/dog/bobby/Testicular-cancer.jpg

Επιπτώσεις της επέμβασης στη ζωή του ασθενή

Πιθανές επιπλοκές, όπως αιμορραγία και φλεγμονή του τραύματος, συμβαίνουν σπάνια και αντιμετωπίζονται άμεσα από τον θεράποντα. Επίσης, σε σπάνιες περιπτώσεις γίνεται τραυματισμός του νεύρου που διέρχεται από την περιοχή της τομής (λαγονοβουβωνικό νεύρο), και μπορεί να προκληθεί υπαισθησία στην εσωτερική επιφάνεια του μηρού ή και χρόνιο άλγος στο όσχεο.