Οι κύστεις της επιδιδυμίδας είναι μικρές υπό τάση κύστεις, που εντοπίζονται στη κεφαλή της επιδιδυμίδας, ενός οργάνου που βρίσκεται ακριβώς πάνω από τον όρχι . Μπορούν να ψηλαφηθούν, συχνά είναι πολλαπλές και αποτελούν μια καλοήθη πάθηση. Πολλές φορές προσλαμβάνουν μεγάλες διαστάσεις και επεκτείνονται πάνω από τον όρχι, από τον οποίο ξεχωρίζουν σαφώς, κατά μήκος του σπερματικού τόνου και χαρακτηρίζονται για το λόγο αυτό κύστεις σπερματικού τόνου. Η διάγνωση γίνεται με την κλινική εξέταση κι επιβεβαιώνεται με το υπερηχογράφημα. Η θεραπευτικά γίνεται χειρουργική αφαίρεση όταν υπάρχουν τοπικά ενοχλήματα ή πόνος.

slider_idrokilis_0