Σπερμοδιάγραμμα

Το σπερμοδιάγραμμα είναι η πρώτη και ίσως η σημαντικότερη εξέταση της εκτίμησης της γονιμότητας του άντρα, κατά την οποία ελέγχονται:

 • Τα ποσοτικά χαρακτηριστικά του σπέρματος
  Όπως συνολικός αριθμός σπερματοζωαρίων και ο όγκος σπέρματος.
 • Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του σπέρματος
  Όπως η μορφολογία σπερματοζωαρίων και η κινητικότητα των σπερματοζωαρίων.
 • Άλλες παράμετροι
  Όπως οι συγκολλήσεις σπερματοζωαρίων και η παρουσία λευκών αιμοσφαιρίων.

Το σπερμοδιάγραμμα θα χρειαστεί να γίνει στις παρακάτω περιπτώσεις:

 • Στη διερεύνηση της γονιμότητας του ζευγαριού που θέλει να αποκτήσει παιδιά.
 • Κατά τη διαδικασία λήψης σπέρματος για κρυοσυντήρηση και μελλοντική χρήση του.
 • Στη διαδικασία υποβοηθούμενης κύησης, σε ζευγάρια που αδυνατούν να αποκτήσουν μόνοι τους το δικό τους παιδί.
 • Ύστερα από χειρουργικές πράξεις ή θεραπευτικές αγωγές, που μπορεί να επηρεάσουν τη λειτουργία των όρχεων.
 • Ύστερα από απολίνωση σπερματικών πόρων, προκειμένου να διαπιστωθεί η απουσία σπερματοζωαρίων στο σπέρμα του άντρα.

 

Αποτελέσματα της εξέτασης

Τα κύρια αποτελέσματα της εξέτασης είναι τα παρακάτω:

Ασπερμία
Η απουσία υλικού ύστερα από εκσπερμάτιση.
Αζωοσπερμία
Η απουσία σπερματοζωαρίων στο δείγμα του σπέρματος.
Κρυπτοαζωοσπερμία
Η παρουσία μερικών σπερματοζωαρίων μόνο ύστερα από φυγοκέντριση του δείγματος.
Υποσπερμία
Ο μικρός όγκος σπέρματος.
Ολιγοσπερμία
Ο μικρός αριθμός σπερματοζωαρίων (<15Χ106 σπερματοζωάρια/ml ή <39Χ106 σπερματοζωάρια συνολικά, σύμφωνα με τις τελευταίες οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας 2010).
Ασθενοσπερμία
Αυξημένη παρουσία σπερματοζωαρίων με ανώμαλη μορφή (<4% σπερματοζωάρια με φυσιολογική μορφή, σύμφωνα με τις τελευταίες οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας 2010.
Τερατοσπερμία
Μειωμένη κινητικότητα σπερματοζωαρίων (<32% προωθητική κινητικότητα, σύμφωνα με τις τελευταίες οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας 2010).
Νεκροσπερμία
Παρουσία στο δείγμα μόνο νεκρών σπερματοζωαρίων.

Άλλα εξίσου σημαντικά αποτελέσματα είναι:

 • Οξύτητα (pH): ≥7.2
 • Λευκά αιμοσφαίρια: <1Χ106
 • Συγκολλημένα σπερματοζωάρια: <50%